Politika zasebnosti

Z osebnimi podatki, zbranimi preko spletnega mesta www.fitnesscoffee.si v celoti upravljamo v podjetju NutriFit d.o.o. (v nadaljevanju »ponudnik«) . Ponudnik s podatki upravlja v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu podatkov in določili Uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov – GDPR (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016).

Ta izjava o zasebnosti velja za spletno mesto www.fitnesscoffee.si. Z uporabo spletnega mesta www.fitnesscoffee.si soglašate z načini uporabe podatkov, ki so opisani v tej izjavi.

Zbiranje osebnih podatkov

Ponudnik zbira na spletnem mestu naslednje podatke o vas:

  • osnovni podatki o uporabniku (ime in priimek, naslov prebivališča);
  • kontaktni podatki in podatki o vaši komunikaciji z upravljavcem (e-poštni naslov (email), telefonska številka);
  • podatke o uporabnikovih nakupih in izdanih računih (datum in kraj nakupa, kupljeni artikli, cene kupljenih artiklov, skupni znesek nakupa, način plačila, naslov za dostavo, številka in datum izdaje računa, ipd.) ter podatke o reševanju reklamacij izdelkov;

Uporaba osebnih podatkov

Ponudnik zbira in obdeluje vaše osebne podatke na podlagi zakona in pogodbenih odnosov: V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov pogodbena obveznost, obveznost, ki je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe s ponudnikom, ali zakonska obveznost, morate zagotoviti osebne podatke; v primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, s ponudnikom ne morete skleniti pogodbe, prav tako vam ponudnik ne more izvesti storitev oziroma dobaviti produktov po pogodbi, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo pogodbe. Sklenitev in izvajanje pogodbe, sklenjene s ponudnikom, vključno s ponudnikovo izpolnitvijo vaših naročil (dobavo produktov in zagotovitvijo storitev), komunikacijo z vami, preveritvijo vaših plačil in izpolnitvijo drugih obveznosti ponudnika in/ali vaših obveznosti (zakoniti interes ponudnika za obdelavo vaših osebnih podatkov, točka (f) člena 6 (1) GDPR).

Čas hranjenja osebnih podatkov

Ponudnik bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani. Osebne podatke, ki jih ponudnik obdeluje na podlagi zakona, ponudnik hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon.

Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik se zavezuje, da bo vaše osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu zasebnih podatkov. Vaši podatki se bodo uporabljali samo za interne namene in ne bodo posredovani tretjim osebam.

Ponudnik se zavezuje, da bo zaščitil zasebnost uporabnikov v skladu z zakonodajo. Zavarovanje osebnih podatkov uporabnikov obsega organizacijske, tehnične in logično – tehnične postopke ter ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo, posredovanje tretjim osebam ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo teh podatkov. Vsi podatki so shranjeni na zaščitenih strežnikih, ki so v varovanih prostorih.

Pravice uporabnika do osebnih podatkov

Če imate na tej spletni strani račun lahko zahtevate, da prejmete izvoženo datoteko osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, vključno s podatki, ki ste nam jih posredovali. Prav tako lahko zahtevate, da izbrišemo vse osebne podatke, ki jih imamo o vas. To ne vključuje podatkov, ki jih moramo hraniti v administrativne, pravne ali varnostne namene.